امروز جمعه۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۸:۰۱

منتشر شده در تاریخ: ۳ آذر ,۱۳۹۵
ساعت: ۹:۲۷ ب.ظ

بخش قلعه چای یکی از مناطق زیبای گردشگری شهرستان عجب شیر و حتی استان می باشد. از جمله موارد قابل ذکر آن میتوان به قلعه ضحاک، کوه زندان، کتیبه اورارتو و خانه اربابی جوانقلعه… و همچنین آبشارهای چاخ چاخ و شرشر و دره کبوتران و ساحل سرسبز قلعه چای نام برد.

مرکز بخش قلعه چای شهر جوانقلعه می باشد.


IMG_1506IMG_1505

شهر جوانقلعه با تعداد ۲۷۰ خانوار و ۷۰۰ نفر جمعیت در ۸ کیلومتری شرق عجبشیر و بین ۴۵ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی، ۳۷ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی واقع شده و از سطح دریا ۱۳۶۰ متر ارتفاع دارد.

این شهر در حاشیه رودخانه قلعه چایی قرار گرفته از شمال به روستاهای دیزج حسن بیک و مهماندار ، از جنوب به صومعه، محمود آباد و ورنجق ،از مشرق به آغاجری و از مغرب به محمو دآباد محدود میباشد.

این شهر تا قبل ازنیمه دوم سال ۹۲ بعنوان روستا شناخته می شد که درتاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ هئیت محترم وزیران دولت تدبیر و امید به استنادماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستای جوانقلعه به شهر ارتقاء یافته و مراتب در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ به مسئولین شهرستان و بخش ابلاغ گردید.