امروز دوشنبه۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵:۱۷

شناسه خبر: 4822
منتشر شده در تاریخ: ۲۸ آبان ,۱۳۹۶
ساعت: ۱۲:۰۴ ق.ظ

صداقتم آرزوست !!! کسی که در گفتار صادق وراست باشد از دروغ پرهیز می کند چه با شوخی وچه جدی.کسی که در دوستی صادق باشد به مقتضیات دوستی پای بند است وایثار وفداکاری ،گذشت نسبت به خطاها وتحمل تندیها وجفا ها ،همکاری درگرفتاریها ونیاز مندیها ، همدردی در مشکلات وغمها خواهد داشت . کسی که […]

صداقتم آرزوست !!!

کسی که در گفتار صادق وراست باشد از دروغ پرهیز می کند چه با شوخی وچه جدی.کسی که در دوستی صادق باشد به مقتضیات دوستی پای بند است وایثار وفداکاری ،گذشت نسبت به خطاها وتحمل تندیها وجفا ها ،همکاری درگرفتاریها ونیاز مندیها ، همدردی در مشکلات وغمها خواهد داشت . کسی که درروابط خانوادگی باهمسرش صداقت داشته باشد هرگز دچار نزاع وقهر وطلاق واختلافات نمی شود.کسی که در ایمان صادق باشد ازنفاق و دو رنگی وریا دوری می کند . آن که در زهد صادق باشد ریا کارانه واز روی مردم فریبی ، تظاهربه زهد وساده زیستی وترک دنیا نمی کند. به قول سعدی:

ترک دنیا به مردم آموزند         خویشتن سیم و غله اندوزند

آن که در پند وموعظه وتبلیغ وارشادصداقت داشته باشد عملش آینه حرفش ورفتارش شاهد گفتارش خواهد بود وبه قول حافظ: توبه فرمایان ،چرا خود،توبه کمتر می کنند؟

صدق درعهد وفای به قولها وقرارها وتعهدات است.اینگونه صداقتها معیار وملاک مسلمانی ونشانه نزدیکی فکری وعملی به صاحب شریعت حضرت محمد(ص)است که فرمودند:نزدیکترین شما به من در موقف قیامت کسی است که راستگوتر وامانت دارترووفادارتر به پیمان است.پس هر کس که دروغگو وخائن وبی وفا باشد ازآن رسول صدق و امانت و وفا فرسنگها فاصله دارد.در صحنه اجتماع قوام هر جامعه به اعتماد انسانها به یکدیگر است. آنچه این بنیان را استوار ومحکم می سازد صداقت انسانها نسبت به هم است واگر صدق وراستی ازجامعه رخت بربنددزندگی ها دشوار ناامن وتلخ ونکبت بار خواهد بود.وبه قول بایزید بسطامی که می گوید یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی. واین یعنی صداقت که سعدی چه زیبا فرموده :

ای درونت برهنه از تقوا      وز برون جامه ریا داری

پرده هفت رنگ را بگذار     تو که درخانه بوریا داری

انسانهای دو چهره فاقد صداقت اند.آنان که ظاهر وباطن شان یکی نیست وگفتار ورفتارشان به هم نمی خورد و رو در رو و پشت سر با دیگران برخوردی متفاوت دارند در ظاهر وپیش رو اظهار ارادت ودوستی واخلاص دارند اما پشت سر ،ازغیبت وسخن چینی وتهمت وافشای عیوب وتحقیر وتوهین پروا ندارند. این اگر نفاق نیست پس چیست؟

امام محمد باقر(ع)فرمودند: بد بنده ای است آن که دو چهره و دو زبانه باشد هنگامی که برادر دینی اش را می بیند در حضورش تعریف و تمجیدش می کند ولی پشت سر اورا می خورد.آری دو رویان هم در دنیا بی آبرویند وهم در آخرت گرفتار عذاب الهی هستند. دوستان وبرادران عزیزم ،بدانیم که زهد دروغی وطاعت ریایی ،توبه غیر واقعی ،انفاق وخرج کردنهای ریاکارانه ،خصوصا چرب زبانیها وتملق های مردم فریبانه ،گندم نمایی وجوفروشی ،همه از فقدان صداقت در زندگی اجتماعی است.ادبیات غنی فارسی پر است از شکایتها ونالیدن ها از دست ریا کاران و عوام فریبان و دو رنگی ها. صورت زیبا به کار نمی آید سیرت زیبا مطلوب انسانهای کمال طلب است. آنان که چهره ای به ظاهر با ایمان و مذهبی دارند اما در رفتار اجتماعی از هیچ نیرنگ و تقلب و تخلف ودروغ پرهیز نمی کنند،آن طاعت وعبادت هم به کارشان نخواهد آمد. به گفته سعدی :

طاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی               

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست.

واین مضمون حدیث است که به رکوع وسجود طولانی اشخاص نگاه نکنیدچون به آن عادت کرده است. بنگرید به راستگوئی وامانت داری اش.ناگفته نماند که قرآن کریم فرمان می دهد با صادقان باشید واز سوی دیگر برخی از صالحان وانبیا وبزرگان را باعنوان صدیق وصادق الوعد یاد می کند. همانگونه که لقب حضرت زهرا صدیقه بود.دوستان عزیزم و کسانی که مرا از سالها پیش می شناسید بدانید :نعمت صداقت نیز ، موهبتی است که از سوی خداوند به برخی داده می شود وصدیقین همتراز با شهدا وانبیا وصالحان می باشند.وبه فرموده امام صادق (ع):سرلوحه دعوت همه پیامبران درمسایل معاشرتی و اخلاقی ، راستگوئی وامانت داری بوده است.

اخبار مرتبط :