نشست خبری دکتر علیزاده نماینده مردم مراغه و عجب شیر با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان عجب شیر

عجب شیرنیوز | پایگاه خبری شهرستان عجبشیر