افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان عجب‌شیر
افتتاح بیمارستان ۸۶ تخت خوابی شهرستان عجب‌شیر
درگذشت پیشکسوت عرصه توزیع مطبوعات عجب شیر
فرماندار عجب شیر: باید همگانی کردن مبارزه با مواد مخدر در شهرستان عجب‌شیر پیگیری شود

عجب شیرنیوز | پایگاه خبری شهرستان عجبشیر