آرشیو : شهرداری

بازدید شهردار از روند آسفالت ریزی و زیرسازی کوچه های بوستان ۸ و ۹ و کوچه بهداشت منطقه شیشوان

بازدید شهردار از روند آسفالت ریزی و زیرسازی کوچه های بوستان ۸ و ۹ و کوچه بهداشت منطقه شیشوان

دکتر رحمت اللهی در بازدید از پروژه های آسفالت و زیر سازی منطقه شیشوان اعلام نمود: عمده ی محله های شیشوان آسفالت یا زیر سازی و شن ریزی شده است و محل های فاقد آسفالت در اولویت برنامه های واحد عمران شهرداری بوده و انشاءالله در آینده اقدام خواهد شد.